Політика в сфері якості

Політика товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ» у сфері якості спрямована на постійне підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг на ринку, рівня задоволення споживачів, забезпечення ясності, прозорості, взаєморозуміння та коректності у взаємовідносинах зі всіма зацікавленими сторонами (суспільством, партнерами, замовниками, постачальниками, співробітниками та власниками підприємства) та постійне поліпшування системи управління якістю.

Всі зусилля вищого керівництва та співробітників підприємства направлені на те, щоб максимально забезпечити та підтримувати довіру зацікавлених сторін до товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ».

Компанія ТОВ "ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ" діє відповідно стандарту ISO 9001:2008. У серпні 2016 року було успішно пройдено аудит і у вересні 2016 року отримано відповідний сертифікат. У серпні 2017 року компанія ТОВ "Техніка і технології" підтвердила сертифікат ISO 9001-2008.

Ключовою концепцією політики у сфері якості є безперервне вдосконалення і оптимізація бізнес-процесів.

Реалізація політики у сфері якості відбувається за рахунок максимального задоволення потреб зацікавлених сторін, мінімізації виробничих витрат, підвищення якості та ефективності управлінських рішень та виконавчої дисципліни.

Політика у сфері якості ґрунтується на основних принципах діяльності підприємства:

 • орієнтація на споживача;
 • залучення працівників до управління якістю;
 • процесний підхід – управління діяльністю та ресурсами як процесом;
 • системний підхід до управління – управління діяльністю підприємства як системою взаємозв’язаних процесів;
 • постійне покращення діяльності підприємства;
 • розвиток співробітників, підвищення їх компетенції та мотивації;
 • взаємовигідні стосунки з постачальниками та всіма зацікавленими сторонами;
 • чітке виконання вимог внутрішніх документів системи управління якістю, державних стандартів та інших нормативних документів;
 • забезпечення безпеки діяльності підприємства для всіх зацікавлених сторін.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ» в своїй повсякденній діяльності задовольняє вимоги та завойовує довіру споживачів, забезпечуючи функціонування всіх процесів, пов`язаних з системою управління якістю, спрямовуючи свій потенціал на:

 • постійне вдосконалення процесів, що стосуються розуміння і задоволення потреб споживачів;
 • створення належного середовища яке повністю здатне задовольнити потреби споживачів;
 • підтримання на високому рівні компетентності співробітників;
 • вдосконалення взаємодії співробітників;
 • постійного вдосконалення системи управління якістю і поліпшення її результативності.

 

Вище керівництво товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ» бере на себе відповідальність за реалізацію Політики та Цілей у сфері якості, створюючи умови для цього та забезпечує наявність необхідних ресурсів.

Функціонування та вдосконалення системи управління якістю залежить від власного вкладу кожного співробітника в роботу команди.

 

 

Швидкий перехід